Theo kết quả tuyển sinh vào lớp 10, sẽ có hơn 15.000 học sinh rớt lớp 10 công lập.  Vậy hệ thống các trường ngoài công lập sẽ tuyển những học sinh này vào học tiếp THPT. Sau ba năm học các em sẽ tốt nghiệp THPT. Cơ hội vào các trường cao đẳng, đại học cũng ngang bằng với các em học trường công lập.

Tuyển sinh lớp 10 có các trường công và trung tâm GDTX, các trường trung cấp, CĐ. Thành phố còn một loạt các trường tư thục thông báo tuyển sinh lớp 10 với hình thức xét tuyển.

CÁC TRƯỜNG CÓ LỚP BÁN TRÚ, NỘI TRÚ
CÓ HỌC PHÍ THẤP

Ngoài chất lượng giảng dạy thì học phí cũng là mối quan tâm lớn của phụ huynh. Bên cạnh những trường có học phí khá cao thì cũng có các trường tư thục có  học phí thấp. Các trường THCS, THPT có các lớp bán trúnội trú có học phí thấp. Cụ thể các trường và mức học phí được liệt kê như sau đây để tiện tham khảo:

Trường THCS – THPT Bạch Đằng. Quận 12 

Có thể nói đây là trường có học phí thấp nhất. Học phí trọn gói không phát sinh trong suốt năm học.

Học phí lớp Bán trú:
Lớp 6:  1.900.000 Đ/tháng  –  Lớp 10: 2.100.000 Đ/tháng

Học phí lớp Nội trú:
Lớp 6:  3.800.000 Đ/tháng  –  Lớp 10: 4.200.000 Đ/tháng

Trường THCS – THPT Mỹ Việt 

Học phí lớp Bán trú:
Lớp 6:  3.200.000 Đ/tháng  –  Lớp 10: 3.900.000 Đ/tháng

Học phí lớp Nội trú:
Lớp 6:  4.500.000 Đ/tháng  –  Lớp 10: 6.300.000 Đ/tháng

các trường tư thục nội trú có học phí thấp được liệt kê sau đây có tính tham khảo.
Quý phụ huynh cần liên hệ trục tiếp để có mức học phí cụ thể hơn.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Phí nội trú: 4.670.000 đ/tháng, bán trú: 1.273.000 đ/tháng,
học 2 buổi/ngày: 1.680.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

Phí nội trú: 4.700.000 đ/tháng, phí bán trú: 970.000 đ/tháng
học 2 buổi/ngày: 3.700.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Phan Bội Châu 

Phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng
Phí bán trú: 2.600.000 đ/tháng.

Trường THPT Quốc Trí
Phí bán trú: 2.870.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Đào Duy Anh
Phí nội trú: 2.000.000 đ/tháng, phí bán trú: 980.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.690.000 đ/tháng.

Trường THPT Phú Lâm
Phí nội trú 2.100.000 đ/tháng, phí bán trú: 950.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày:1.500.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý. Học 2 buổi/ngày: 11.030.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Đức Trí: Phí nội trú 2.200.000 đ/tháng, phí bán trú 630.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm. Phí nội trú: 1.400.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.700.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Hoa Sen. Phí nội trú: 3.265.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.085.000 đ/tháng, học 2 buổi: 1.425.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Vạn Hạnh
Học 2 buổi/ngày: 2.050.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Duy Tân
Phí nội trú: 6.200.000 đ/tháng, phí bán trú: 3.700.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.400.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học- THCS- THPT Hòa Bình
Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT An Đông
Học 2 buổi/ngày: 1.490.000 đ/tháng.

Trường THPT Thăng Long.
Phí nội trú: 2.500.000 đ/tháng, phí bán trú: 800.000 đ/tháng.
Học 1 buổi/ngày: 850.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

Trường THCS-THPT Đăng Khoa
Phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng
Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.990.000 đ/tháng.

Trường THPT Văn Lang
Phí bán trú: 1.200.000đ/tháng
Học 1 buổi/ngày: 2.292.000 đ/tháng

Trường Tiểu học- THCS- THPT Trương Vĩnh Ký
Phí nội trú: 4.100.000 đ/tháng, bán trú: 1.350.000 đ/tháng;
học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng..

Trường THCS- THPT Hoa Lư
Học 2 buổi/ngày: 1.360.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Bắc Sơn
Phí nội trú: 2.400.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.400.000 đ/tháng;
học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Lạc Hồng
Phí nội trú: 1.716.000 đ/tháng, phí bán trú: 660.000 đ/tháng,
học 2 buổi/ngày:1.350.000 đ/tháng.

Trường THPT Việt Âu
Phí nội trú:800.000 đ/tháng, phí bán trú: 200.000 đ/tháng
học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Ngọc Viễn Đông
Học 2 buổ/ngày: 1.000.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học- THCS- THPT Tuệ Đức
Học 2 buổi/ngày: 6.000.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến
Học 2 buổi/ngày: 2.215.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Thái Bình
Học 2 buổi/ngày: 4.000.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Thanh Bình
Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Việt Thanh
Học 2 buổi/ngày:1.565.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Bác Ái
Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Thái Bình Dương
Học 2 buổi/ngày: 6.300.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Hai Bà Trưng
Học 2 buổi/ngà:  2.000.000 đ/tháng.

Trường THPT Thủ Khoa Huân
Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Việt Mỹ
Học 2 buổi/ngày: 9.625.000 đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 6.738.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Khai Minh. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Nhân Văn. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Trí Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.120.000 đ/tháng,

Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc văn Sài Gòn. Học phí: Học 2 buổi/ngày: 2.100.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Tân Phú. Học 2 buổi/ngày: 2.900.000 đ/tháng.

Trường THPT Minh Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.620.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Hồng Đức. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

Trường THPT Nhân Việt. Học 2 buổi/ngày:1.500.000đ/tháng

Trường THPT Trần Cao Vân. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

Trường THPT Trần Quốc Toản. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000đ/tháng

Trường THPT Vĩnh Viễn. Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường THPT Thành Nhân. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng. Học 2 buổi/ngày: 2.250.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Nam Việt. Học 2 buổi/ngày: 1.275.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

Trường THPT Đông Đô. Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Mùa Xuân. Học 2 buổi/ngày: 22.185.000 đ/tháng

Trường THPT Hưng Đạo

Học 2 buổi/ngày: 1.700.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Hồng Hà.
Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Phạm Ngũ Lão.
Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Trường THPT Lý Thái Tổ.
Học 2 buổi/ngày:1.850.000 đ/tháng.

Trường THPT Đào Duy Từ.
Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Nguyễn Tri Phương. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

Trường THPT Đông Dương. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

Trường THPT Việt Nhật. Học 2 buổi/ngày: 2.725.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Phùng Hưng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Phan Châu Trinh. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Ngôi Sao. Học 2 buổi/ngày: 4.580.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An. Học 2 buổi/ngày:1.750.000đ/tháng.

Trường THPT Trần Nhân Tông. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Để biết chính xác hơn về học phí, quý phụ huynh vui lòng gọi trực tiếp đến trường

Nguồn: trích đăng từ Báo Người Lao Động
Các trường có lớp bán trú, nội trú có học phí thấp ở TP HCM
4.6 (92%) 5 votes

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --