Trang chủ Tìm trường

Tìm trường

Tìm Trường

Danh sách trường THPT ngoài công lập TPHCM

Danh sách các trường tư thục đang hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Trường được bình đẳng với các trường công lập về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, của giáo viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục.

Tuyển sinh lớp 10 ngoài công lập tại TPHCM năm 2017

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM 2017, mỗi kỳ tuyển sinh lớp 10 sẽ có hàng chục nghìn học sinh có chỗ học công lập. Theo chính sách phân...