TỔNG QUAN

Trường Tiểu học Lý Nhơn

* I 28 Cư xá Vĩnh Hội Bến Vân Đồn Phường 6, Q. 4, TP. HCM –

* ĐT: (08) 39400157

* Website: http://lynhon.e-school.edu.vn/

* Hiệu trưởng : Thầy Trần Đình Phước

Trường tiểu học Lý Nhơn

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --