1/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRƯỜNG

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh được thành lập theo Quyết định 39/QĐ-UB-TC ngày 13-8-1999 của Ủy ban Nhân dân Quận 7.

Năm học 1999 – 2000 là năm học đầu tiên trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh có 5 lớp với 57 học sinh. Đến năm học 2013 – 2014, trường có 19 lớp với 809 học sinh, trong đó có 11 lớp Tiếng Anh tăng cường với 481 học sinh.

Từ 1999 đến nay, nhà trường đã có các Hiệu trưởng:
– Từ 1999 – 2002, Hiệu trưởng là cô Nguyễn Thị Hội.
– Từ 2002 – 2012, Hiệu trưởng là cô Bùi Thị Kim Hoàng.
– Từ 2012 – đến nay, Hiệu trưởng là thầy Trần Ngọc Long.

2/ MỤC TIÊU XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG

Từng bước xây dựng nhà trường theo hướng tiên tiến, hiện đại trên nền nhà trường thân thiện, dựa trên 4 mối quan hệ: Giáo viên – Học sinh ; Giáo viên – Giáo viên ; Giáo viên – PHHS ; Học sinh – Học sinh.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 11 Đường 53, Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại : +84-3 7710 195
Điện thoại : +84-908613094 (Hotline)
Email: [email protected]     Website : http://www.dblq7.edu.vn

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --