TỔNG QUAN

SMARTKIDS sẽ cung cấp chăm sóc trẻ cho trẻ nhỏ cho đến 6 tuổi. Chúng tôi làm việc với 3 nhóm khác nhau:

Các nhóm phụ huynh-Child (max. 14 trẻ em)

Phụ huynh sẽ ở lại và chơi với con cái của họ trong 1,5 giờ, tùy thuộc vào yêu cầu của 1-2 hoặc 3 lần một tuần. Đây là một cơ hội cho trẻ em và phụ huynh để có được giới thiệu đến trung tâm, xã hội với các trẻ khác, học hát và nhận được phản hồi từ mỗi khác về các vấn đề trẻ em điển hình.

“Kiddies” – một nhóm trẻ thơ (tối đa 18 trẻ em.)

Nhóm này phục vụ cho trẻ em từ 18 tháng tuổi đến 3 tuổi và cung cấp một chương trình nửa hoặc cả ngày, không có cha mẹ.

“Big Kids” – một nhóm mẫu giáo (tối đa 20 trẻ em.)

Đây là một nhóm cho trẻ em 3-6 tuổi.

Nhóm này cung cấp một chương trình nửa hoặc cả ngày với các hoạt động đặc biệt tích hợp, dựa trên các nguyên tắc sư phạm cho nhóm tuổi này.

Hoạt sau giờ học (tối đa 18 trẻ em.)

Đây là một nhóm cho trẻ em 3-6 tuổi.

Nhóm này cung cấp một chương trình 1.5 giờ với tích hợp các hoạt động đặc biệt, dựa trên các nguyên tắc sư phạm cho nhóm tuổi này.

Mỗi thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm tại một trong ba địa điểm của chúng tôi. Sự tham gia vào một buổi chiều mỗi tuần là có thể.

TẦM NHÌN

Trong những năm qua, quản lý SMARTKIDS đã phát triển tầm nhìn riêng của mình về chăm sóc trẻ. Điều này là có thể nhìn thấy trong tất cả các khía cạnh của dịch vụ. Điều này bao gồm các lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, chính sách đối với nhà ở và tất nhiên trong cách chúng ta chăm sóc cho trẻ em với.

Tầm nhìn về chăm sóc trẻ em ở Trung tâm Chăm Sóc Trẻ Em của chúng tôi

Bằng cách gửi một đứa trẻ đến một trung tâm chăm sóc trẻ em của cha mẹ quyết định để lựa chọn cho chăm sóc trẻ trong một nhóm trẻ. Đối với trẻ em này có nghĩa là một môi trường mới và cơ hội mới so với tình hình ở nhà.

Đối với trẻ em một trung tâm chăm sóc trẻ là một nơi để gặp gỡ các trẻ khác và để nhận biết nhau, chơi với nhau, ăn, ngủ, trải nghiệm những điều mới với nhau và để học cách tôn trọng người khác. Nó cũng là một nơi để xã hội và tận hưởng những trải nghiệm khác nhau từ những trẻ em chỉ thể có ở nhà.

Môi trường trong các trung tâm chăm sóc trẻ SMARTKIDS được thiết kế đặc biệt cho trẻ em và dựa trên và cung cấp các cơ hội rộng lớn hơn nhiều để chơi và khám phá hơn là ở nhà. Trong các trung tâm chăm sóc trẻ SMARTKIDS đặc biệt chú ý được đưa ra cho sự phát triển của mỗi trẻ em; trong ngôn ngữ, trò chơi sáng tạo, huấn luyện kỹ năng đặc biệt, độc lập, thể hiện sự tôn trọng với những người khác, khám phá khả năng của mình và để thích ứng / điều chỉnh các quy tắc và quy định. Do đó, các trung tâm chăm sóc trẻ SMARTKIDS hỗ trợ phụ huynh một cách tốt nhất.

Mục tiêu sư phạm của SMARTKIDS

SMARTKIDS đã xác định mục tiêu sư phạm của mình như:

“Để thúc đẩy sự phát triển tích cực của trẻ em, bằng cách đưa cho chung tôi, dưới sự chăm sóc chuyên nghiệp, cùng nhau làm việc theo nhóm, trong định hướng con xung quanh đặc biệt, hợp tác chặt chẽ với cha mẹ.”

CƠ SỞ

Smartkids Thao Dien (head office)

1172 Thao Dien Compound
Thao Dien Ward, District 2
Ho Chi Minh City, Vietnam

General Director

Joke Otter – van Zuijlen

T: +84(0)8 3744 6076
F: +84(0)8 3744 6075
E: [email protected]

Nr. 26, Street 10
Thao Dien Ward, District 2
Ho Chi Minh City, Vietnam

T: +84(0)8 3898 9816
F: +84(0)8 3744 6513
E: [email protected]

15 Tran Ngoc Dien, Thao Dien 2, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 (0)8 3519 4236
Fax: +84 (0)8 3519 4235
Email: [email protected]

Website:http://http://www.smartkidsinfo.com/

Smart Kids

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --