làm giáo viên tiếng Anh

Bằng cấp cần thiết để làm Giáo viên dạy Tiếng Anh

Để đạt tiêu chuẩn Giáo viên Anh ngữ chuyên nghiệp

Nếu bạn muốn là giáo viên Anh ngữ chuyên nghiệp, bạn phải có bằng TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

Để đạt tiêu chuẩn đứng lớp về ngôn ngữ tiếng Anh.

Nếu bạn muốn làm GVCN dạy tiếng Anh của trường phổ thông trung học thì bạn phải có bằng tốt nghiệp Đại học, về Sư phạm chuyên ngành tiếng Anh

 

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --