TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN

Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện trước kia là trường Phan Nam kết hợp với trường Lê Quang Định và trường Trí Nhân thành lập ra cấp 1,2 Tô Vĩnh Diện, số 24 Vũ Tùng Phường 1 quận Bình Thạnh. Từ năm 1982 trường tách cấp 1 và cấp 2 riêng với nhau và cho đến ngày nay, trường Tô Vĩnh Diện là trường cấp 1.

1. Đặc điểm tình hình:

– Tên đơn vị: Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Bình Thạnh

– Địa chỉ : 26 Vũ Tùng Phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện trước kia là trường Phan Nam kết hợp với trường Lê Quang Định và trường Trí Nhân thành lập ra cấp 1,2 Tô Vĩnh Diện, số 24 Vũ Tùng Phường 1 quận Bình Thạnh. Từ năm 1982 trường tách cấp 1 và cấp 2 riêng với nhau và cho đến ngày nay, trường Tô Vĩnh Diện là trường cấp 1.

Từ năm 1996, trường được chính thức đổi tên là trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện  theo QĐ số 251/QĐ-UB ngày 04/07/1996 của UBND Quận Bình Thạnh về việc đổi tên các trường PTCS thuộc ngành GD-ĐT Quận Bình Thạnh theo NĐ số 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính Phủ.

a. Tổ chức bộ máy:

Trường có 50 Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong biên chế và 26 nhân viên hợp đồng trường ( bảo mẫu và phục vụ). Trong đó cán bộ quản lý: 03 người (100% có trình độ Đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị, đều đã qua lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý; 100% có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ từ A trở lên). Giáo viên: 37 người (Trên chuẩn: 36/37; Tỉ lệ: 97,3%; Trình độ Tin học: Từ A trở lên 37/37, tỷ lệ 100%; Trình độ Ngoại ngữ: Từ A trở lên 37/37, tỷ lệ 100%); Công nhân viên: 10 người; Có 6 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng; Số lớp: 28; số học sinh: 1144 em.

b. Các đoàn thể:

Chi bộ độc lập có 07 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy phường 01, Quận Bình Thạnh. Công đoàn cơ sở có 76công đoàn viên. Chi đoàn giáo viên có 07 đoàn viên.

c. Cơ sở vật chất:

 Diện tích khuôn viên trường 1433 m2, các phòng được chia thành 2 khu vực: A, B gồm 28 phòng học và các phòng chức năng (phòng Âm nhạc, phòng thư viện, phòng tin học , phòng học anh văn . . . ) được trang bị đàn, máy vi tính và các trang thiết bị phù hợp như máy chiếu ,bảng tương tác ,tivi máy nghe nhạc phục vụ hiệu quả cho hoạt động dạy và học, hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bán trú.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao:

Trường có dạy chương trình Tiếng Anh tăng cường và lớp 2 buổi / ngày có bán trú. Lớp 2 buổi / 1 ngày chiếm tỉ lệ 23/28 ( 82,1 % ). Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương. Quản lý cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Phối hợp với PHHS thực hiện các họat động giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 24 Vũ Tùng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (08) 38412477

Email: [email protected]

Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --