LỊCH SỬ THÀNH LẬP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU THỊ TRINH

Địa chỉ : 91/8D( số cũ 47/8) Hòa Hưng

Tel : 38.626.543

1.Thành lập trường :

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh gốc là Trường tiểu học Hòa Hưng cũ. Được xây dựng trên khuôn viên vườn bông của cư xá Công chức thuộc lộ 46 – 47 đường Hòa Hưng Phường 12 Quận 10.

Sau 30/4/75 Trường được đổi tên là Nguyễn Thái Bình. Đến tháng 4/1978 được đổi tên là Trường PT Cấp 1 Triệu Thị Trinh.

Năm học 1989 – 1990 trường được chuyển thành Trường tiểu học dạy 2 buổi.

Năm học 2002-2003 trường được chuyển thành Trường tiểu học bán công.

Năm học 2006-2007 trường được chuyển thành trường tiểu học công lập theo QĐ số 2195/QĐ-UBND ngày 28/03/2007 của Chủ tịch UBND Q10.

Trường ngoài nhiệm vụ giáo dục học sinh toàn diện còn tổ chức bán trú cho 100% học sinh học 2 buổi tại trường

Địa chỉ của Trường : 91/8D (số cũ:47/8) đường Hòa Hưng P12 Q.10. Số điện thoại : 38.640.697 – 38.626.880 – 38.626.543.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

2001-2003           Nguyễn Văn Lý

2003-2004           Vũ Đức Thịnh

2004 đến nay       Vũ Quốc Quang

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --