QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ

Ø Được xác lập Quyền sở hữu nhà của Nhà nước (Quyết định số 71106/QĐ-UB, ngày 09/7/1996 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh).

Ø Địa điểm: 322 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình.

Ø Vị trí thửa đất: Thửa 12; Tờ số 10; Loại đất ở đô thị; Diện tích đất 2630,20 m2.

1/ Sơ lược quá trình hình thành:

Tên gọi của trường qua các thời kỳ:

v Trước năm 1970: TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ CẤP 1 – 2 NGUYỄN MINH CHIẾU.

v Từ ngày 31/03/1986: TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ CẤP 1 – 2 LÊ VĂN SĨ(Quyết định số 99/QĐ-UB, ngày 31/3/1986 của Chủ tịch UBND quận Tân Bình).

v Từ ngày 31/07/1989: TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 1 LÊ VĂN SĨ (Quyết định số 136/QĐ-UB, ngày 31/7/1989 của Chủ tịch UBND quận Tân Bình).

v Từ ngày 01/02/1996, chính thức mang tên: TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ(Quyết định số 13/QĐ-UB, ngày 01/02/1996 của Chủ tịch UBND quận Tân Bình).

2/ Sơ lược quá trình phát triển:

Ø    Tháng 9/1976, trường có 12 lớp học ( gồm khối lớp Ba, khối lớp Bốn và khối lớp Năm), với số học sinh trên 300 em.

Ø    Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ngày càng tăng, năm 1993 nhà trường được đầu tư xây dựng mở rộng thêm 18 phòng học.

Ø    Năm 1996 xây dựng thêm 9 phòng học.

Ø    Cùng với tốc độ phát triển chung của xã hội, đến nay, năm học 2014 – 2015, trường có 43 phòng gồm: 32 phòng học và 11 phòng chức năng. Trường hiện có 40 lớp với 1694 học sinh phổ thông và 9 học sinh học hòa nhập, cùng với 95 cán bộ quản lý- giáo viên – nhân viên.

LIÊN HỆ

Điện thoại: 38443221 – 38476934

Địa chỉ: 322 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ – quận Tân Bình

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --