LIÊN HỆ

·         Địa chỉ: 16-18, Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

·          Điện thoại: (84-8) 38 383 471 – 38 383 740  (84-8)  (84-8) 38 383 471 – 38 383

Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa
Đánh giá của bạn