TỔNG QUAN

Quá trình thành lập

Được thành lập từ năm 1972

Được xây dựng từ năm 1968, đến năm 1972 chính thức hoạt động, mang tên Trường Tư thục Đắc Lộ. Từ năm 1975 trường đổi tên thành Trường phổ thông cơ sở cấp I, II Ngô Quyền, quận Tân Bình. Từ năm 1986 trường đổi thành Trường phổ thông cơ sở cấp II Ngô Quyền, quận Tân Bình. Từ năm 1990 chuyển thành Trường trung học cơ sở bán công Ngô Quyền, quận Tân Bình. Từ 2004 đến nay trường mang tênTrường trung học cơ sở Ngô Quyền, quận Tân Bình.

Từ mái trường này đã trưởng thành nhiều thế hệ học sinh vẹn đức, đủ tài, góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến cấp thành phố, là Lá cờ đầu của ngành Giáo dục, được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen và năm học 2013-2014 trường được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

LIÊN HỆ

Trường THCS Ngô Quyền Quận Tân Bình
Địa chỉ: 97 đường Trường Chinh P.12 Quận Tân Bình
Điện thoại: 08.38490067

Website: http://thcsngoquyentanbinh.hcm.edu.vn/

Trường THCS Ngô Quyền

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --