TỔNG QUAN

Tên  gọi     :            TRƯỜNG MẦM NON 11

Địa chỉ       : 217 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Email        : [email protected]

Website     : mamnon11- q3.e-school.edu.vn

Điện thoại : (848) 3603 1263

II.                 QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN.

          Trường Mầm non 11, Quận 3 được thành lập sau năm 1976. Tiền thân là Nhà trẻ Hoa Cúc 20 đặt tại địa chỉ số 398B Cách Mạng Tháng 8 do Ủy ban Nhân Dân Phường 20 Quận 3 tiếp thu nhà của tư nhân để tổ chức nuôi giữ trẻ.

          Trải qua hơn 35 xây dựng và phát triển, đến nay trường có tất cả 5 cơ sở (sát nhập Nhà trẻ Hoa Cúc 20, trường Mầu giáo Tuổi Thơ 20,  trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 21).

          Trường Mầm non 11 thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dạy các cháu mầm non độ tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi, sinh hoạt bán trú cả ngày; các học sinh chủ yếu đang sinh sống trên địa bàn Phường 11, Quận 3.

         Trường Mầm non 11, Quận 3 nhiều năm liền đạt danh hiệu Trường Tiên tiến cấp Quận .

– Cơ sở 1       : Số 217 Trần Văn Đang Phường 11 Quận 3.

        Trước đây là trường Tiểu học Trần Văn Đang. Đến tháng 11/2009 UBND Quận 3 đã có quyết định số 113/QD9-UBND ngày 26/11/2009 về chuyển giao nhà đất cho trường mầm non 11 quản lý sử dụng làm trường học và tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

– Cơ sở 2       : Số 400/19 Cách Mạng Tháng 8 Phường 11 Q3.

        Trước đây là trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ 20, được thành lập sau năm 1976 do UBND Phường 20 Quận 3 tiếp thu nhà của tư nhân. Đến năm 1992, Ủy Ban nhân dân Quận 3 ra quyết định số 66/QĐ-UB ngày 20/10/1992 sát nhập các cơ sở và đặt tên là Trường Mầm Non 11 cho đến nay .

– Cơ sở 3       Số 410/1B  Cách Mạng Tháng 8 Phường 11 Q3.

        Trước đây là trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ 20, được thành lập sau năm 1976 do UBND Phường 20 Quận 3 tiếp thu nhà của tư nhân. Đến năm 1992, Ủy Ban nhân dân Quận 3 ra quyết định số 66/QĐ-UB ngày 20/10/1992 sát nhập  các cơ sở và đặt tên là Trường Mầm Non 11 cho đến nay .

– Cơ sở 4       Số 430/14  Cách Mạng Tháng 8 Phường 11 Q3.

         Trước đây là trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ 20, được thành lập sau năm 1976 do UBND Phường 20 Quận 3 tiếp thu nhà của tư nhân. Đến năm 1992, Ủy Ban nhân dân Quận 3 ra quyết định số 66/QĐ-UB ngày 20/10/1992 sát nhập  các cơ sở và đặt tên là Trường Mầm Non 11 cho đến nay .

– Cơ sở 5       Số 169/10 Trần Văn Đang Phường 11 Q3.

          Trước đây là trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ 21, được thành lập sau năm 1976 do UBND Phường 21 Quận 3 tiếp thu nhà của tư nhân. Năm 1990, Phường 20 và Phường 21 sát nhập thành Phường 11 Quận 3. Đến năm 1992, Ủy Ban nhân dân Quận 3 ra quyết định số 66/QĐ-UB ngày 20/10/1992 sát nhập  các cơ sở và đặt tên là Trường Mầm Non 11 cho đến nay .

III.              CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ :

1.    Quy mô trường lớp :

* Trường Mầm non 11 có tất cả 12 nhóm lớp

     – Nhóm 18 – 24 tháng (cơm nát)           : 01 nhóm         

     – Nhóm 24 – 36 tháng (cơm thường)   : 02 nhóm

     – Lớp mẫu giáo 3 tuổi                                      : 03 lớp

     – Lớp mẫu giáo 4 tuổi                                      : 03 lớp    

     – Lớp mẫu giáo 5 tuổi                                      : 03 lớp

* Tổng số học sinh (theo chỉ tiêu tuyển sinh được giao):

         Nhà trẻ:                                       Mẫu giáo:

     – Nhóm 18 – 24 tháng (cơm nát)           : 25 học sinh               – Nhóm 24 – 36 tháng (cơm thường)     : 54 học sinh

     – Lớp mẫu giáo 3 tuổi                                      : 90 học sinh

     – Lớp mẫu giáo 4 tuổi                                      : 96 học sinh

     – Lớp mẫu giáo 5 tuổi                                      : 105 học sinh

Website: http://mamnon11-q3.e-school.edu.vn/

Trường Mầm non 11

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --