GIỚI THIỆU

Tên trường Tổng lãnh sự quán Nhật Bản bao gồm Phòng Thương mại đứng Trường Nhật Thành phố Hồ Chí Minh Trường Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập 1997
Vị trí Nam Sài Gòn, Khu M9, đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại + 84-8-5417-9013
FAX + 84-8-5417-9015
E-Mail [email protected]
Địa điểm của trường Nhỏ học lớp 1-6

Junior High 1-3 năm

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

LIÊN HỆ

Tan Phong Ward
Dist.7 Ho Chi Minh City VIETNAM
Tel: (+84-8) 3417-8600

Website: http://www.jschool-hcmc.net/

Japanese School

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --