THPT Trần Nhân Tông
THPT Trần Nhân Tông

Trường THPT Trần Nhân Tông với chương trình ngoại khóa hàng năm

hàng năm đều tổ chức cho các em những chuyến du lịch về nguồn, thăm di tích lịch sử… Lần này là chuyến tham quan “Thành phố ngàn hoa”, chuyến đi giúp các em học tập trãi nghiệm cuộc sống thực tế.

NGOẠI KHOÁ HỌC TẬP TRÃI NGHIỆM CUỘC SỐNG THỰC TẾ TẠI ĐÀ LẠT

Trường Trần Nhân Tông – Ngoại khóa học tập trải nghiệm

Trường Trần Nhân Tông - Ngoại khóa học tập trải nghiệm

Trường Trần Nhân Tông - Ngoại khóa học tập trải nghiệm

Nguồn Tác giả: THPT TRẦN NHAN TÔNG
-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --