TỔNG QUAN

NK THE DUC THE THAO 6

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT TP HỒ CHÍ MINH

I. Giới thiệu
Ngày 27/8/2002  Chủ  tịch UBND Thành phố cho phép thành lập Trường THPT Năng Khiếu TDTT  trực thuộc sở TDTT thành phố , được thành lập theo quyết định số 3510/QĐ-UB.
Trường THPT Năng Khiếu TDTT chịu sự quản lý trực tiếp của Sở TDTT thành phố (nay là Sở văn hóa – TDTT & Du lịch) và chịu sự quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục – đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Trường THPT Năng Khiếu TDTT đặt tại số 43 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông qui định của Điều lệ Trường trung học (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Việc thành lập Trường THPT Năng Khiếu TDTT ra đời thực hiện một nhiệm vụ mới, một mô hình mới là đào tạo bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT phục vụ nhu cầu phát triển sự nghiệp thể dục – thể thao của thành phố.

NK THE DUC THE THAO 5

Mục tiêu chung của trường là xây dựng và phát triển trường THPT Năng Khiếu TDTT thành một trung tâm thu hút những học sinh trong thành phố có những năng khiếu các bộ mô thể thao ở lứa tuổi THCS & THPT để đào tạo và bồi dưỡng các em học sinh có tình yêu quê hương đất nước, có nền tảng kiến thức vững vàng, biết rèn luyện, có sức khỏe và tinh thần tốt.
Trường đã đang cố gắng làm tốt công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trong nhà trường – phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường.

CÁC HOẠT ĐỘNG

NK THE DUC THE THAO 1

NK THE DUC THE THAO 2

NK THE DUC THE THAO 3

NK THE DUC THE THAO 4

ĐỊA CHỈ

Trường THPT Năng Khiếu TDTT Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 43 Điện Biên Phủ, Đa Khao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Liên hệ: (08) 39104594.

Trường THPT Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --