TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TỐ

Trong quá trình xây dựng và phát triển (từ năm 1996) Trường THCS Nguyễn Văn Tố đã đóng góp tích cực có hiệu quả trong việc đào tạo nguồn nhân lực lâu dài cho nhân dân Quận 10, cho Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian qua, sự nghiệp giáo dục của Trường đã được toàn xã hội quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát kịp thời và động viên đúng mức của UBND Quận 10, Phòng Giáo dục Quận 10 đã giúp cho trường gặt hái được nhiều kết quả tự hào, khẳng định được chất lượng đào tạo trong xã hội, đáp ứng yêu cầu học tập của con em Quận 10 mỗi ngày một cao hơn theo sự phát triển của xã hội trong giai đoạn mới…

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 30/4/1994 Ngành Giáo dục Quận 10 tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Chuyên Dương Minh Châu, nay được đổi tên là Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Tố theo quyết định số 1321/QĐ – UB của UBND Q.10, ngày 21/5/1996.

Được công nhật đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 – 2010 theo quyết định số 1954/QĐ – UB ngày 22/5/2003 của UBND Thành phố. Nhà trường được trang bị : 02 phòng vi tính 105 máy – 02 đường truyền ADSL – 03 phòng thí nghiệm Lý, Hóa , Sinh – Phòng Thiết bị và Thư viện đạt chuẩn – Phòng thực hành Kỹ thuật – Tổ chức dạy nghề ngoài giờ cho học sinh (điện, dinh dưỡng, vi tính)

LIÊN HỆ

Điạ chỉ: 42A Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38578790

Website: http://www.nguyenvanto-hcm.edu.vn
Email: [email protected]

Trường THCS Nguyễn Văn Tố

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --