TỔNG QUAN

Quá trình hình thành trường Nguyễn Tri Phương

            Trường Nguyễn Tri Phương được thành lập từ năm học 1951- 1952, với tên gọi là trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, gồm 2 dãy lớp với 10 phòng học. Sau đó được xây dựng thêm 3 phòng nữa. Tất cả đều là mái ngói tường vôi thấp lè tè, do chương trình thay đổi nên trường đổi tên là trường Cộng đồng Nguyễn Tri Phương

            Năm 1959 , trường có tên là Nguyễn Tri Phương 1, hiệu trưởng là ông Trần Văn Nhường và song song có thêm Nguyễn Tri Phương 2 (từ Bắc chuyển vào), hiệu trưởng là ông Trần Văn Sen.

            Năm học 1971 – 1972 trường được xây lại với 1 dãy lầu gồm 12 phòng học khang trang sạch đẹp.

           Hiệu trưởng đầu là ông Mai Hữu Chỉnh, lần lượt sau đó là các ông: Đỗ Thượng Chất, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Văn Khải và ông Kiều Văn Ngọc.

           Sau ngày Giải phóng, trường có tên cấp 1 Nguyễn Tri Phương. Đến năm 1976, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, trường có thêm các lớp cấp 2 nên đổi tên là trường cấp 1-2 Nguyễn Tri Phương.

            Năm 1996, trường lớp Q10 được sắp xếp lại và trường Nguyễn Tri Phương được tách ra làm 2 :

Cấp 1 là trường tiểu học Dương Minh Châu.

Cấp 2 là trường THCS Nguyễn Tri Phương.

LIÊN HỆ

26 Nguyễn Lâm, 6, 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 8 3855 0572

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --