TỔNG QUAN

phuhoa 4

Trường THPT Phú Hòa khởi công năm 2002, đến cuối năm 2005 hoàn thành.
Thành lập vào năm 2003. Mã tỉnh: 02, Mã trường: 73, Khu vực: 02

NHIỆM VỤ

Đảm bảo mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi công dân. Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.

CÁC HOẠT ĐỘNG

phuhoa 2

phuhoa 3

phuhoa 5

phuhoa 6

ĐỊA CHỈ

ấp Phú Lợi, x.Phú Hòa Đông, h.Củ Chi, HCM
Điện thoại: (08) 37972176 hoặc (08) 37973859

Trường THPT Phú Hòa

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --