TỔNG QUAN

Trường THCS Bình An được thành lập theo quyết định số 5034/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Ủy Ban Nhân Dân Quận 8 trên cơ sở tách cấp I ra khỏi cấp II của trường Phổ thông cơ sở Bình An. Trường gồm 02 cơ sở : Cơ sở chính số 2673 Phạm Thế Hiển Phường 7 Quận 8 với diện tích 6151.8m2 với 1021 học sinh,  56 cán bộ –  giáo viên – công nhân viên. Mọi hoạt động của trường tập trung ở cơ sở chính. Cơ sở phụ nằm trong khuôn viên nhà thờ Bình Thuận số 3131 phường 7 Quận 8 với diện tích 211,5m2 gồm 03 phòng học, không có nhà vệ sinh, phòng ốc xuống cấp, ẩm thấp nên không thường xuyên sử dụng. Tháng 10/2010 trường hoàn tất việc xây dựng, cải tạo khang trang, nền nã, rộng thoáng… đáp ứng được yên câu cơ bản của đổi mới giáo dục.

Trong những năm qua, Trường THCS Bình An đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của trường. Trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tận tụy, có trách nhiệm với công việc, tích cực tham giacác hoạt động giáo dục, hoạt động xã hội; hiệu suất đào tạo, số học sinh Giỏi cấp Quận tăng dần từng năm; số học sinh lưu ban – bỏ học giảm dần, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 100%, tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập trên 92%; nhiều giáo viên được công nhận giáo viên Giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp Quận, cấp Thành phố, Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ….

Từ năm học 2001- 2002 đến năm học 2006 – 2007: Tập thể lao động tiên tiến.

Từ năm học 2007- 2008 đến nay                          : Tập thể tiên tiến xuất sắc.

Năm 2010:  Trường nhận Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.

Nhà trường xác định, trong cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế trí thức. Vì vậy, cùng với việc đổi mới nội dung; phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra – đánh giá; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS.

Nhà trường đã xác định tự đánh giá chất lượng giáo dục trong Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục của nhà trường. Việc tự đánh giá giúp nhà trường xác định được hiện trạng, những điểm mạnh, điểm yếu, xác định được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục theo tiêu chí. Từ đó, nhà trường từng bước phấn đấu thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Mục đích của tự đánh giá là tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GDĐT ban hành nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Về phạm vị tự đánh giá: Nhà trường tiến hành tự đánh giá toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo 47 tiêu chí được quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT.

Về phương pháp và công cụ đánh giá: Nhà trường đã triển khai Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD&ĐT quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/05/2009 của Bộ GD&ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS và Công văn số 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/9/2009 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về công tác đánh giá và kiểm định CLGD, nắm được quy trình và nội dung các tiêu chí thuộc 7 tiêu chuẩn được sử dụng làm công cụ để nhà trường tự đánh giá, tự xem xét về hiện trạng và hiệu quả các hoạt động giáo dục, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí. Từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và GD&ĐT ban hành nhằm không ngừng cải tiến nâng cao CLGD của nhà trường, tiến tới đăng ký kiểm định CLGD là điều kiện để khẳng định uy tín của thương hiệu của nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục.

LIÊN HỆ

2673 Phạm Thế Hiển – P.7 – Q.8 – Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: (84-8) 39800717

Website: http://thcsbinhanq8.hcm.edu.vn

Trường THCS Bình An

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --