TỔNG QUAN

dienhong 1

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Được thành lập từ tháng 8/1980 với tên Trường PTCS Diên Hồng. Từ năm 1980 đến 1989 là trường phổ thông cấp 1&2, sau đó trở thành trường bán công cấp 2&3 – là 1 trong 3 trường bán công của Quận 10. Hiện nay là trường THPT Diên Hồng.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

1980-1982 : Hồ Thị Hường

1982-2006 : Văn Công Sang

2006-2011 : Lương Ngọc Duy

BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY

HIỆU TRƯỞNG : LƯƠNG NGỌC DUY

PHÓ HIỆU TRƯỞNG : NGÔ LẬP THU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG : NGUYỄN ANH TUẤN

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO: Công lập

LIÊN HỆ

Số 11, đường Thành Thái, Phường 14 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38644551; Email: [email protected]

Website:http://http://dienhong.e-school.edu.vn/

THPT Diên Hồng

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --