LIÊN HỆ

Địa chỉ: 289 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Điện Thoại: 083-8 629 429

Website http://thcs-cmt8.e-school.edu.vn/

Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám
Đánh giá của bạn