Việc nộp hồ nộp hồ sơ dự tuyển vào các  trường nổi tiếng như Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đỉnh Chi, Lê Quý Đôn… trong khi chỉ tiêu đầu vào của các trường được giao lại hạn chế, dẫn đến điểm tuyển sinh của các trường này thường rất cao. Bên cạnh đó, do một số phụ huynh quá kì vọng vào con em mình nên không căn cứ vào học lực  và tư vấn của thầy cô chủ nhiệm đã đăng kí cho các cháu vào các trường có tỉ lệ chọi quá cao, không vừa sức và trượt đầu vào.

Đây cũng là lí do dẫn đến những tình huống đáng tiếc cho một số em mà nếu đăng kí vào các trường phù hợp thì thừa điểm đậu, hay một số em chỉ thiếu 0,25 điểm… vì vậy việc tư vấn tìm trường cho các em là đặc biệt cần thết

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --