Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2023. Thí sinh sẽ dự thi ba môn bắt buộc là: Văn, Toán và Ngoại Ngữ.

Trong văn bản hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh nêu rõ, quy trình ra đề thi gồm 3 bước:

Đầu tiên, khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; hướng dẫn chấm thi.

Bước thứ hai giữ vai trò quan trọng là khâu phản biện đề thi. Cụ thể, theo phân công của trưởng ban ban soạn thảo đề thi, người phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề thi và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định và để xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa để thấy cần thiết; ý kiến đánh giá của người phản biện đề thi được báo cáo trưởng ban soạn thảo đề thi, làm căn cứ để trưởng ban soạn thảo đề thi tham khảo trong quá trình duyệt để.

Cuối cùng, trên cơ sở ý kiến của các cán bộ phản biện đề thi, tất cả các thành viên của tổ ra đề thi cùng tinh chỉnh, hoàn thiện đề thi, ký tên và trình trưởng ban soạn thảo đề thi phê duyệt; sau đó, tổ trưởng ra đề thi ký tên và trình trưởng ban soạn thảo đề thi duyệt để tổ chức in sao.

Cũng theo Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh đề thi cho mỗi bài thi phải bảo đảm tính chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ rõ ràng; bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THCS, bảo đảm phân loại được thí sinh.

Trong một kỳ thi, mỗi bài thi có đề thi chính thức và đề thi dự phòng đáp ứng các yêu cầu quy định.

Khu vực soạn thảo, in sao đề thi là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 03 (ba) vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi. Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 01 điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày; mọi cuộc liên lạc đều phải ghi âm, bật loa ngoài để nghe công khai, phải ghi nhật ký có chữ ký của người trực tiếp liên lạc và có sự chứng kiến, xác nhận của công an và người làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực này.

Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Đề thi dự phòng chưa sử dụng tự giải mật sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi.

Việc soạn thảo đề thi, in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian soạn thảo đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối kỳ của kỳ thi.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành Phố Hồ Chí Minh được thực hiện qua 3 bước: soạn thảo, phản biện và hoàn thiện đề thi. Các thành viên tham gia soạn thảo, in sao đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài theo 3 vòng độc lập.

Theo PLO

-- Những quảng cáo nho nhỏ giúp tiện ích tìm trường luôn được miễn phí --