Lassho – Vietnamese Language School for Foreigners

TỔNG QUAN LASSHO được thành lập vào năm 2000, và là một trong những trường đầu tiên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Hồ Chí Minh. LASSHO cung cấp các chương trình ngôn...

Top Globis Southern Cross Sky View Building

TỔNG QUAN LỊCH SỬ TOP GLOBIS Giám đốc Kurimoto Vào những năm 90, các công ty Nhật Bản bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, lúc đó rất cần nhiều nhân lực biết tiếng Nhật để làm...

Vietnamese Language Studies Saigon

Lịch sử & giá trị Việt Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Sài Gòn - VLS, trước đây được gọi là Trường Ngôn ngữ Sài Gòn Việt cho người nước ngoài (SVLSF), được thành lập vào năm...
- Advertisement -

Recent Posts