IDECAF (French School)

TỔNG QUAN IDECAF – Lịch sử hình thành Được thành lập năm 1982, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) là cơ quan trực thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Viện có...

ILA School (English Language school)

TỔNG QUAN ILA Vietnam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài, chuyên cung cấp các chương trình học và dịch...
British-International-Center

Trung Tâm Anh Ngữ Kỹ Năng Anh Quốc

Trung Tâm Ngoại Ngữ Kỹ Năng Anh BIC (British International Center)  Ngày nay, Việt Nam đã mở cửa và không ngừng gia nhập vào các tổ chức quốc tế trong tiến trình hội nhập và toàn...
- Advertisement -

Recent Posts